Wigierski Park Narodowy

W północno-wschodniej części Polski znajduje się Wigierski Park Narodowy. Został on założony w 1989 roku. Jego powierzchnia wynosi nieco ponad 15 hektarów. Największa część tej powierzchni przypada na lasy oraz jeziora. Pozostałe tereny przypadają na łąki, bagna, torfowiska czy wydmy. Znaczna część parku objęta jest ochroną krajobrazową. Najbardziej charakterystycznym elementem parku jest jezioro Wigry, które uznawane jest za najgłębsze w całej Polsce.

W Wigierskim Parku Narodowym występuje ponadto charakterystyczny ekosystem leśny. Do niego można zaliczyć chociażby sosny, dęby, modrzewie oraz świerk srebrny. Wyodrębniono również liczne rośliny torfowiskowe. Znaczna część roślinności znajduje się pod ochroną. Do najbardziej typowych można zaliczyć rosiczkę okrągłolistną czy brzozę niską. Fauna Wigierskiego Parku Narodowego składa się ze zwierząt, które są charakterystyczne dla panującego klimatu. Za reprezentantów tego parku z pewnością można uznać łosie, jelenie, sarny oraz wilki.