Ekonomia i jej najważniejsi przedstawiciele

Grecja to kolebka dla ekonomii. Została ona stworzona przez starożytnych Greków, by ułatwić codzienne gospodarowanie dobrami. Na studiach często poznajemy jej poszczególnych przedstawicieli, którzy tworzyli teorie ulepszające jej funkcjonowanie. Kilku z nich zasłużyło się dla niej wyjątkowo. Dlatego ich opis znajdziesz w poniższym artykule.

Wybitni ekonomiści warci uwagi

,,Etyka Nikomachejska’’ jest dziełem autorstwa Arystotelesa, który uchodzi za twórcę podstaw ekonomii. Podkreślał on, iż handel prowadzony przez ludzi pomaga w zaspokojeniu życiowych potrzeb. Filozof doradzał w jaki sposób dysponować konkretnymi dobrami, aby gospodarstwa domowe prawidłowo funkcjonowały. Jednak nie była to typowa teoria ekonomiczna. Powstała ona znacznie później.

Cegiełkę w budowaniu zasobów ekonomicznej wiedzy położył żyjący w osiemnastym wieku Adam Smith. Utworzył on szkołę ekonomii klasycznej, która pozwoliła na ukształtowanie wielu cennych założeń oraz teorii. To dzięki jego pracy naukowej dziś operujemy pojęciem niewidzialnej ręki rynku. Kolejną osobą wartą uwagi jest David Ricardo. Liberał, który wzbogacił ekonomie o teorię wpisujące się w politykę pieniężną i podatkową.

Poruszały one kwestie wartości pracy i pieniądza. John Stuart Mill był ekonomistą bardzo szeroko rozpatrującym tę dziedzinę nauki. Ponieważ poruszał w swoich pracach i działalności nie tylko kwestię pieniędzy, ale także np. emancypacje kobiet, monopol, a także wsparcie biednych. Warto wspomnieć również Jean-Baptiste Say’a popierającego ekonomiczny liberalizm.

Stworzył do dziś wykładane na uczelniach prawo rynku, które nie zawsze jest proste dla pilnych studentów ekonomii. To dzięki powyższym postacią operujemy obecnie wieloma ekonomicznymi terminami i potrafimy tworzyć prognozy ekonomiczne. Gdyby nikt wcześniej nie zajął się omawianą dziedziną wiedzy prawdopodobnie znacznie ciężej byłoby przeprowadzane zaspakajanie naszych finansowych potrzeb. Warto uczyć się poszczególnych teorii, praw i założeń by w pełni pojąć możliwości ekonomii. Wiedza ta może pomóc w osiągnieciu prywatnego dobrobytu i przełoży się na lepsze zrozumienie globalnych i krajowych decyzji o charakterze ekonomicznym.

www.c-map.pl