Bezpieczeństwo osób i mienia

O ochronie osób i mienia mówi ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku, określa ona to, co podlega obowiązkowej ochronie (obiekty, urządzenia, transport), wewnętrzne służby ochrony, zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób, jak również kontrola działalności, wymagania stawiane przed pracownikami i przepisy karne. Co kryje się pod terminem bezpieczeństwa osób i mienia? To nic innego jak ochrona fizyczna, którą stanowi obecność firmy ochroniarskiej oraz strzeżenie obiektu oraz bezpieczeństwa ludzi. Zanim jakakolwiek firma podejmie się ochrony osób i mienia dokonuje wizję lokalną, czyli poznaje obiekt, który będzie monitorowany oraz obszar do niego należący. Zakładane są wówczas również hipotezy o realnym i ewentualnym niebezpieczeństwie, jak również uwzględniane uwagi klienta (na przykład, który z obiektów powinien być objęty wyjątkową ochroną).

Chodzi o to by w najbardziej efektywny sposób wypełniać swoje obowiązki. Bardzo często pracownicy firmy ochroniarskiej posiadają psy obronne, które w wielu sytuacjach były bardzo pomocne. Posiadają możliwość szybkiego reagowania, dzięki sprzętowi radiowemu. Wbrew pozorom zawód ochroniarza nie jest wcale taki łatwy, wymaga się od nich nie tylko niekaralności i sprawności fizycznej, ale coraz częściej niezbędne jest kilkuletnie doświadczenie, na przykład w służbach mundurowych.

Bezpieczeństwo osób i mienia polega na tym, by zapobiec naruszeniu nietykalności osobistej człowieka oraz jego uszkodzeniu, skradzeniu mienia, czyli innymi słowy przedmiotów, obiektów do niego należących.