System z kablem sensorowym

Rozwiązania ochrony zewnętrznej są bardzo różne. Jednym z nich jest również system z kablem sensorycznym. Specjalny system elektromagnetycznej detekcji ruchu opiera swoje działanie na detekcji pewnych anomalii o charakterze magnetycznym.

Jest on zbudowany z pary kabli ekranowych, które są położone względem siebie równolegle, a co najważniejsze, zostają zakopane mniej więcej kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią. Miejsce między samymi kablami to zwykle dwa metry. Przewody układa się w taki sposób, by móc obwodowo zamknąć strefę ochranianą dookoła budynku, nad którym system ma sprawować pieczę.

Każdy z kabli ma w swoim ekranie otwory, ułożone w równomiernych odstępach. Mają one za zadanie z jednej strony emitować promieniowanie elektromagnetyczne, które generuje płynący prąd, z drugiej natomiast odbierać promieniowanie elektromagnetyczne, które wysyła pierwszy z kabli. Kiedy promieniowanie zostaje odebrane, w drugim kablu indukuje się napięcie, stające się podstawą informacji dla działań, mających na celu analizę sygnału.

Przewody obustronnie podłącza się do konkretnych urządzeń odbiorczo-nadawczych. Co ciekawe, właśnie te urządzenia mogą zarazem stanowić rozpoczęcie następnego odcinka kabli. Jeśli w obrębie systemu pojawi się niepowołana osoba, następuje zakłócenie rozkładu pola magnetycznego.

Dzięki temu, że każdy sygnał zakłócający pole, jest dokładnie analizowany, by mógł zostać odpowiednio sklasyfikowany, raczej nie dochodzi do fałszywych alarmów (mogłyby je spowodować bardzo złe warunki pogodowe bądź przejście niewielkiego zwierzęcia).