Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy powstał w 1954 roku, zatem jest on jednym z najstarszych polskich parków. Cała powierzchnia tego parku obejmuje nieco ponad 21 tysięcy hektarów. Przeważająca część przypada na obszary leśne.

Resztę obszaru zajmują grunty rolne, skały oraz wody. Roślinność parku posiada piętrowy układ. Jest ona zarazem najbardziej zróżnicowana ze wszystkich parków.

W Tatrzańskim Parku Narodowym występuje ponad tysiąc gatunków roślin naczyniowych. Ponadto niektóre gatunki pochodzą z czasów epoki lodowcowej. Wiele roślin objętych jest ochroną gatunkową.

Do nich zalicza się m.in. limbę czy krokusy.

Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego występuje również duża różnorodność gatunków zwierząt. W parku tym spotkamy zarówno typowe leśne gatunki zwierząt, jak i te charakterystyczne dla gór. Przykładem może być chociażby kozica.

Fauna tego parku reprezentowana jest również przez niedźwiedzie, rysie, gronostaje, wydry czy wilki. W licznych jaskiniach napotkamy nietoperze.