Zastosowanie Systemu Kontroli Dostępu w praktyce

System Kontroli Dostępu to świetne rozwiązanie w bardzo wielu różnych miejscach. Pierwszym z nich jest firma. Jeśli odpowiednio wdroży się tego typu technologię, można wszystko ładnie poukładać i uniknąć nieporozumień. Administrator (kadra zarządzająca przedsiębiorstwem) może w jasny sposób określić reguły dostępu wszystkim pracownikom (dzięki temu każdy wie, gdzie może wchodzić, a gdzie nie). Z tego powodu nie tylko zapobiega się stratom materialnym, związanym z przedostaniem się kogoś niepowołanego do strefy zamkniętej, a co więcej wyniesieniu stamtąd bardzo ważnych informacji, często poufnych i nieprzeznaczonych do wiadomości publicznej. Systemy Kontroli Dostępu sprawdzą się też idealnie w rzeczywistości szkolnej.

Jako że władze szkoły będą mogły ograniczyć niepowołanym osobom z zewnątrz dostęp do placówki, zmniejszy się na pewno problem rozprowadzania narkotyków. Kontrolowanie uczniów natomiast wpłynie pozytywnie na statystyki obecności na zajęciach (nie będą możliwe ucieczki). Tego typu rozwiązania mają również zastosowanie w urzędach, rafineriach, kopalniach, elektrowniach oraz innych budowli, funkcjonujących na użytek publiczny. Pozwalają one bowiem na odpowiednią organizację pracy i podział obowiązków, dzięki temu, że każdy zna swoją rolę i wie, gdzie wolno mu się poruszać. W ten sposób nikt nie wchodzi sobie w drogę i wszyscy mogą właściwie działać. System tego typu sprawdzi się też w wielu innych przypadkach – wszystko zależy od pomysłowości użytkownikowi projektantów.