Wyparcie Indian – czarna karta historii USA

Dominacja białych w Ameryce Północnej miała daleko idące konsekwencje ekonomiczne oraz społeczne. Osadnikami, którzy budowali tam zręby nowoczesnej cywilizacji byli przede wszystkim obywatele brytyjscy, jednak z czasem poczuli się oni na tyle silnie związani z nowym miejscem zamieszkania, że zaczęła się wśród nich kształtować odrębna świadomość narodowa i obywatelska. Skutkiem tego było powołanie do życia nowego, niepodległego państwa o anglosaskim charakterze.

Równocześnie biali starali się opanować sytuację związaną z ruchem oporu jaki stworzyli Indianie, a więc rdzenni mieszkańcy tych ziem. Rozprawa z nimi była okrutna i krwawa, choć trzeba przyznać, że czerwonoskórzy również odpłacali się pięknym za nadobne. Obecnie Amerykanie niechętnie sięgają wstecz do tamtych wydarzeń, poniekąd z racji politycznej poprawności, a poniekąd z powodu silnego zawstydzenia.

Ciężko jednak pomijać to, że z licznej rzeszy Indian pozostała dziś zaledwie drobna społeczność kultywująca swoje tradycje w wąskiej niszy.