ROZLICZENIE ZA 2012SKŁADANIE ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA 2012 ROK

SPOSOBY SKŁADANIA ZEZNAŃ

  • za pośrednictwem poczty
  • osobiście Sala Obsługi Podatnika
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

TELEFONICZNE PUNKTY INFORMACYJNE W URZĘDZIE SKARBOWYM

 Podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej, z najmu i dzierżawy

62 5955126
62 5955221

 Podatek dochodowy m.in. ze stosunku pracy, rent i emerytur

62 5955124
62 5955216

TERMIN ZŁOŻENIA ZEZNANIA ZA 2012 ROK

DO 30.04.2013r.

TERMIN WPŁATY ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO ZA 2012 ROK

DO 30.04.2013r.

Konto NBP O/O Poznań 75 1010 1469 0000 9722 2300 0000

FORMULARZE ZEZNAŃ PODATKOWYCH

dostępne

  • w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim
  • na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim (www.us.ostrowwlkp.pl)
  • na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl)
  • na stronie internetowej Izby Skarbowej w Poznaniu (www.is.poznan.pl)
  • na stronie internetowej (www.e-deklaracje.gov.pl) - interaktywne formularze służące do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012 (PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz wysłania z tych formularzy dokumentu elektronicznego bez użycia kwalifikowanego podpisu.

(broszury Ministerstwa Finansów)

Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2012 rok
PIT przez internet
Ulga rehabilitacyjna
Ulga na dzieci
Ulga internetowa
Ulga dla honorowych krwiodawców
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej za granicą
Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości
Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania


Najczęściej spotykane błędy podczas składania rozliczeń rocznychARCHIWUM INFORMACJI O SKŁADANIU ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA POPRZEDNIE LATA

Rozliczenie za 2011r.

Rozliczenie za 2010r.

Rozliczenie za 2009r.

Rozliczenie za 2008r.

Rozliczenie za 2007r.