Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy rozpoczął swoją działalność w połowie lat 90-tych XX wieku. Jego powierzchnia wynosi prawie 20 hektarów. Większy obszar tego parku zlokalizowany jest w województwie podkarpackim. Pozostała część znajduje się w Małopolsce.

Na terenie Magurskiego Parku Narodowego znajdują się liczne zbiorniki wody. Za jedną z najważniejszych uchodzi Wisłoka oraz jej rozgałęzienia. Rzeka ta posiada typowo górski charakter i stanowi ważny element krajobrazowy. Przeważająca część Magurskiego Parku Narodowego to lasy.

Niewielka część terenu przypada na łąki oraz pastwiska. Na terenie parku znaleźć można nawet kilkaset gatunków roślin naczyniowych. Ponadto występują również rośliny, które uznawane są za gatunki rzadkie. Do nich zaliczają się m.

in. storczyki czy widłaki. Na uwagę zasługuje również fauna tego parku. W szczególności dotyczy to ptaków, których naliczono kilkaset gatunków.

W przeważającej części są to ptaki lęgowe. Wiele gatunków zwierząt występujących na terenie parku, zalicza się do chronionych.