Autonomia kultur

Grunt geograficznych odkryć otworzył nową przestrzeń dla rozważań na temat świata i jego różnorodności.

Dziś, kiedy jesteśmy w stanie spojrzeć na to wszystko z dystansu, a dawna idea opanowania świata przez białych ludzi okazała się mrzonką niewykonalną w praktyce, nasze spojrzenie na realia jest zgoła inne.

Obecnie rośnie liczba zwolenników podejścia, w którym poszczególne kultury ze swoją zmiennością i bogactwem powinny mieć swobodę rozwoju, kultywowania tradycji i budowania relacji międzyludzkich na zasadzie pełnej autonomii.

Stoi to czasami w opozycji do XX-wiecznej doktryny praw człowieka zakładającej, że pewne prawa przysługują wszystkim ludziom na świecie bez względu na płeć, rasę i przynależność etniczną.

Zwolennicy tej doktryny chcieliby na przykład, aby w krajach arabskich uznano zachodni model w zakresie pozycji kobiet czy tolerancji dla związków homoseksualnych.

Krytycy tego podejścia ostrzegają natomiast, że takie stawianie sprawy da obcym kulturom zielone światło do podważania naszego modelu życia i naszych wartości.

www.usuwamyazbest.pl